Osemsmerovka #23274 - Z akého stromu list neopadá?

Z akého stromu list neopadá? ...(tajnička)

HLÁSKOSLOVIE
KKTKEFABLÚZA
OÍDŽAVOTJZNA
SNMKAGUĽOMET
ODTVATSÍRPLĽ
DOMČEKLVBOEK
RVVČZLIEZESL
EÚÚEABNIÝXOÁ
VSMREKALVTPŠ
IAGÓLOEHCRAT
NÓTOLEPCNÉRO
AŠÁLUGÉHOMKR
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk