Osemsmerovka #22927 - Keď zavriem oči,

Keď zavriem oči, ...(tajnička)

ADROZDGS
ĽDAPDOAL
UNIČNAJI
HVÍKENDV
REVIDUYK
AIMÓTANA
MUZORFÍM
http://osemsmerovky.relaxweb.sk