Osemsmerovka #2224 - J.W.Goethe: Múdrejší vždy ustúpi, možno preto

J.W.Goethe: Múdrejší vždy ustúpi, možno preto ...(tajnička)

DVALHLKIČÚNVUPÁ
EIKÁŠEFCÚKAIŠYM
DDDDIPRETEKÁRTH
IEAEÄTÁROTKERAM
ČOIPBOKLKRPAÝCO
KVLAEHSLŠORKPPT
AÝHDIEŤAUDÍTORN
KKEÁRPOBDSVSVÍO
NURKŽHTSEAAÔRSS
IPPOMEJODURKATŤ
PHVEZDÁREŇOHZAR
UPBIČÍKPUŠKAÁVÉ
ŠNEMLUVŇAKNEMZS
RÁTAHCLEKABEDUA
HROZBALERÍNAJÚM
https://osemsmerovky.relaxweb.sk