Osemsmerovka #21862 - Púšť :

Púšť : ...(tajnička)

GOPBŤAK
HAAISRA
NTVJOÚS
AOIEDZÁ
ČBÁDAIR
KONÁRRN
ARÉNAFE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk