Osemsmerovka #21859 - SLOVENSKÁ

SLOVENSKÁ ...(tajnička)

DROSNIČKAR
EAOLDILEIB
MCEPCELOKA
OIAUBKKKMN
NMKLUŠÁYIÍ
TAIRÚZDINB
ÁSTRELNICA
ŽSEŇONÓNAK
PRIEDUŠKYK
HRVÁNSORKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk