Osemsmerovka #21828 - Vždy som si myslel že moji susedia sú milí ...

Vždy som si myslel že moji susedia sú milí ľudia a potom si dali ...(tajnička)

FKRAVARPOD
AKČINLÔKHC
RNESAORTAE
GBIHRVZORS
OAKLĎFLONT
TMATERIÁLI
OBSAVSWXKČ
FUKIDFYOKK
ŤSUĽEČNKIA
FÓRUMAKŠUŠ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk