Osemsmerovka #21520 - Prečo si berieš na rybačku mydlo?

Prečo si berieš na rybačku mydlo? ...(tajnička)

CHRÁNIČVAJÍČKOR
OVERDVÝHOVORKAÚ
NACINĽAIDOÝBKGZ
EŠVNÚČAĎÔHOLÚEA
AKÍNJEDORAČÁESP
IALOPATKABINETM
RNVVHMOIZSFONOA
TDOUÝTCAKIČIPUL
EÁSZUÁNEARASRCO
LLNMGAČIOONEÍMB
EERETRLSŽTÉFROA
BÁLÓEÓVHRIROOZL
ZEMBFEYTANIRDOM
DIOPTRIANESPAĽÍ
AKMAICÁPICNAMEZ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk