Osemsmerovka #21506 - Ktoré sú tri slovíčka, čo muž nikdy nevysloví

Ktoré sú tri slovíčka, čo muž nikdy nevysloví ...(tajnička)

ČATELURMJZAKZOR
ITEFUBZATYKAČDA
ROTÁZKARÚŽORBUV
UVEUPZCKÁAKBAŽI
BIČĽMAZÍDBTŇKDL
OŽÚYBEEZVUYEČRO
CCSURVLARÝBRAOS
AESPORÁKPYSÁNTL
LNRONENÁYVATZKE
STIEZCYRIŇVNUEK
IRBLHKVEPEAECPN
RÁÍYSOTŠEZTMEŠO
ULŽBUNKARESEDNB
PASTIERPIROCEIU
MASKAČAREIPZVMB
http://osemsmerovky.relaxweb.sk