Osemsmerovka #21501 - Chceš po sebe zanechať výrazné stopy?

Chceš po sebe zanechať výrazné stopy? ...(tajnička)

RKOBORÝVMNÍŠKAA
NEPÁRNOKOPYTNÍK
OPMETAKPIČNIOIV
SZVÝSADBANPANZO
AUYOVÝŤAHŠTVVAL
UPŠTLTBKČTÁÚÝČM
DREILAPĽARTEPIH
IATLLNNEPÚEOLAP
OTREYDGTDBVVŇTU
KOOTŽOÉITAGVOOD
AVVAIZODĽNUATČI
ZAASČOPAÁJNJSNN
EČTNKRČIKOÁCEÍG
TKEYAZERBVRECKO
AAĽOBČERSTVENIE
http://osemsmerovky.relaxweb.sk