Osemsmerovka #21499 - Aký je tvoj materinský jazyk?

Aký je tvoj materinský jazyk? ...(tajnička)

PROTÉZAOLIEČBAČ
KKOSÚKKKEČROVTŠ
OMORČAIACDOHZOR
KKEISNNŠBIIRVMO
OÁLATKAEGEAVOBT
SBRÚVEPĽUMLČNOÍ
OEPLICABĽAPAČLZ
TLIBIŠTEKNHBEAI
DENTISTKACRUKPV
MKZNAFTARIVRHRK
ÚOEROJAMNPÁOAÍN
ZFTEIŽARDÁNVVVI
EEAÍKÍLZUCŠERED
UÍPOVOLENIERASÝ
MNCHYBIČKAADNAB
http://osemsmerovky.relaxweb.sk