Osemsmerovka #2138 - Priatelia sú ako

Priatelia sú ako ...(tajnička)

PATENTÁTNIKPTSO
OVTSVONZÁLBÁKMO
CDAPERPAČÁDARBM
NZMÉMÁGIANLCKAI
OOÁTERABAKÁETAN
LBRMEŽÁMALBRGNV
RIDGKBÁDANIEEIE
ÁEÁĹOASPIKLHČLS
DTNKŽMOAAORDÁHT
ORDJKNRTKDOENCO
PPIJAVICAÚBČIOR
SEPŽHTIKHLUIVDA
OKLAIŤNÁJAZDAZV
HLOANÓLOKŽAOZPO
OOMKKOONKÚSVPET
-
https://osemsmerovky.relaxweb.sk