Osemsmerovka #21360 - Zborte tento chrám

Zborte tento chrám ...(tajnička)

YPLYNOMERČAZASD
KEDEPODNIKANIEI
ARHROVTŠVLAJKAV
RŇESÁBÚČISAHÍMI
TTABUĽABONENTKA
ÓDSTAROSTKAATÍK
NPNNÍMSTHCEDNNA
ĎRCPRÍRUČKAÁEVK
RENÁŽODLIVNRTOĽ
HPVEXHIBÍCIAALE
RRÝOHSEZÓNAPPST
OAFOPPČOHMOTAUI
ZVUSTDKKOTAIVSŽ
NAKALBOTSÚRHCAR
OFIXKACIŽYLVÍMD
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk