Osemsmerovka #21163 - Názov oddelenia je

Názov oddelenia je ...(tajnička)

AKČUVZODCHICHOT
KDŠELENEKOLÓGIA
ZITAKVOZOVŤERET
DAVBTREZORSLOVO
ÁKOAKČEIRPOLHUA
VČRBKÁAGENTKAIL
EIHIAĽBCNÓIDATŠ
RRRŽVZELRSŽEEDH
PTAEIRATITEPČUO
RKČJTFELIKLRMKO
LEIOMLACKŽÍOKNO
RLFRAJERKAREČÁK
BEZBOŽNÍKOPDAGN
NADVÁHAICÁKILPA
EMEŤSONJEREVDNT
https://osemsmerovky.relaxweb.sk