Osemsmerovka #20624 - Svätý Ján Bosko: „Kto sa zriedkavo spovedá, ...

Svätý Ján Bosko: „Kto sa zriedkavo spovedá, má dušu znetvorenú. Veď keby sa niekto umýval len (tajnička 9 písmen), aká by bola škaredá jeho tvár?“ ...(tajnička)

PRAZSNEHULIAKDO
RVÝZNAMSTRIPTÍZ
IELSAJPREPRAVCA
EČŽRKRČMASÁBOLK
CEINAVOĽHÚRKOAZ
ERAKOLDAVÍČOPDO
SPRALINKATAXÍKR
TRAONÁMTRAPAČÝV
INÓMROHVETVIČKA
EDUBÁKATSIOGEKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk