Osemsmerovka #20523 - Najväčšie a najtypickejšie krasové územie ...

Najväčšie a najtypickejšie krasové územie v strednej Európe ...(tajnička)

AATSIETASL
KTKRAPKÁČZ
DSÍHOŠVENV
OINSRPEKLO
VNDMÁAKÝEN
EROOMGCKKÁ
IEHČOERHIR
RTCISTERNA
PNBAAALTEM
SIORÚCHOFS
https://osemsmerovky.relaxweb.sk