Osemsmerovka #20292 - Na dnešnej návšteve knižnice sme pracovali ...

Na dnešnej návšteve knižnice sme pracovali s knihou Milan Rastislav Štefánik. Jej druhý názov je : ...(tajnička)

ČÁHCURBBLÁZINEC
KRRFOVINOBRANIE
EZÁBLESKEČBARVS
ČAUÄLIDACILHURT
IZRČBENOEELSPVŇ
NNBADEPTMÝPOAPE
NAEJIRIYAINRTBM
OTFKÍČKRSOOCIOA
SELARPOOŽHEODDK
ŤUBEHZVKPLRRUYR
VLOČKAAROYIOBČÁ
IIDATPÁBTNTKÁEK
DSZEOAMMAZKOKKE
EOĽRŠRUGNIFÍRBL
OARÍBSCHRÁNKASK
http://osemsmerovky.relaxweb.sk