Osemsmerovka #20285 - Na dnešnej stretnutí v knižnici sme ...

Na dnešnej stretnutí v knižnici sme spoznali novú knihu o Milanovi Rastislavovi štefánikovi, ktorá má druhý názov : ...(tajnička)

KKREBANDAKŠIŠDS
OHRUDNÍKÚPOKROK
DÍLEROTKODPLOVE
ÚSRÁLEČVARRBTDL
LEOGLÓBUSNAŽÚOE
AÝPPOTOPARVLBPK
ŽMÁSEVÁZMRAFIÁT
ÍZAŠAĽFAIBYRRAR
RZELHRNRRLÁOTBO
ÁNTOKUZBGTDÁSAL
TAHKAEZORÁKTIBI
EČUKNÍRAGRAMDOE
FKRÍŽEMĽOVKAOLČ
UAKČIŠÚNAFŠARAB
BÍOHÚRADNÍKSKŽA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk