Osemsmerovka #20273 - Druhá svetová vojna

Druhá svetová vojna ...(tajnička)

KAUZADALAB
OAŇVOBULKR
SKEENURSČE
ÚČLČÍRÓAIB
KIEEŽÝDDLA
ZRJRIVEZŠR
ÁKÍVNTOAAB
MSODAJEJMO
KINÓLABVNR
AKLÁROMASA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk