Osemsmerovka #19908 - J. A. Komenský a Slovensko

J. A. Komenský a Slovensko ...(tajnička)

DKÍNDURHAC
VZDVIHÁKEG
AEMAEŽRTLČ
RŇDKAEEPÁK
ÁŠTEPLOMER
BÁKACADURH
RNÁVŠTEVAL
EKOPRÍHODA
HSTUPNICAV
JEKOHAAVÁA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk