Osemsmerovka #1980 - najlepši priateľ človeka

najlepši priateľ človeka ...(tajnička)

AKJAČKORÁBA
CTÉGLIKPEAK
SOLEŠENIENP
AMISIONÁRKA
RBNÁSTUPRAL
ĽOSABOSÁZHK
ELZMARKÍZAC
PAVOKÁDOLNE
ORVEDIERKOM
TOKOBUHÁNKA
ŠKBNÁTLUSIS
http://osemsmerovky.relaxweb.sk