Osemsmerovka #1975 - Ktorý šperk je najvzácnejší, a pritom ...

Ktorý šperk je najvzácnejší, a pritom najlacnejší? ...(tajnička)

AICÁLUPOPD
ZCRÁKAJAKO
ÉVIEČKOOIK
RKZNŽSRDOU
FORAAEIVSM
GSÉZIRNNKE
UÁUČBYHÍEN
NLERBAIŽCT
ÁVMAHAGÓNH
REKLAMÁCIA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk