Osemsmerovka #1962 - Freedom is

Freedom is ...(tajnička)

HOSTINECHT
STPREDAJŇA
JPKAIČLVAR
AŤOMKÁŠEFK
ZPSPDATNZO
MAVOOADČÁV
ÍRILNLLEPS
NFEÍÁŽVKIE
OUCNFDEÁSB
MMAAINABRD
http://osemsmerovky.relaxweb.sk