Osemsmerovka #19599 - SHAKESPEARE

SHAKESPEARE ...(tajnička)

RAKBÁBEZOČIVOSŤVÝVOZ
SVETONÁZORLÁRENIMMKD
HPODMIENKAATATKLOOVD
IBSVRÁTNIKRPECÁRLEUO
EXPLÓZIAČTDFTČČBREKU
RSOKSIŽAŤEUŠKAOEVSEČ
OLLTRNLŠÝBZAKÍRPIŤSO
GIUAIUAÁÉAKŠÚKSVZSEV
LVPMKGČSKFOEVŠABÁOIA
YKRLRNRĽELKÁMJNAENRN
FAAEOMUIEAPUDÔŽTIŽEI
AKCNGGKBCNHECOŠEBOPE
KKODAIRBOAOYŤHDKUTUN
SEVVVLLENITNAMÁAROBJ
EENOŠEIŠOSÚSKKRRTTLO
TNÍÝTFAZUĽAŽIENTOOIR
SIKADKNEÁGONDOLAPMKT
OPORADAUČCRDUMGLDOAS
HSEBAVEDOMIEAMLEŠÁVÁ
EKUBIŽUTÉRIAKČIVALHN
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk