Osemsmerovka #19510 - Darček som vám ukryl

Darček som vám ukryl ...(tajnička)

NAUTOBAZÁR
AOVTCORORP
TMLIEKÁREŇ
MROANIŠAME
OEDTCHYBAR
NŽRLÚERAŠA
OADALKODĽI
KÍNSIPÁZAN
ESREKEDEBO
LESIPOHLDK
http://osemsmerovky.relaxweb.sk