Osemsmerovka #19448 - Je to veľké, a bolo to aj malé čo je to?

Je to veľké, a bolo to aj malé čo je to? ...(tajnička)

DRTPRAOO
EÁAELBNA
JTVKMDON
IHHÁDAMK
SCCROVIB
KIBEÁSKL
OROŇLINT
ABOSORKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk