Osemsmerovka #1934 - Nikto nerozdáva

Nikto nerozdáva ...(tajnička)

BAHNIATKOTAŇAKA
TVAHCEDZAJETKVR
ORKIAUDNÉMROVYE
SRNANDKYAORLOJP
IIIPANIRABADDEO
VKPAKGPCÁOOÁADL
ONSGVSEČARTRPND
RÁÚÁONCNKÁEŽÝÁA
EMPČROIJTMCŇVVK
TOOBALVANIKRIAY
IRKÚITADEROVÁČT
ANULŽAKRTPÁMŽIV
ZÍTOOIUOAŽŇUFÁK
KKAHTBRKPOSTAVA
AKČADALKBOKOBÚZ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk