Osemsmerovka #1922 - Keď o tom dokážem snívať, dokažem to aj

Keď o tom dokážem snívať, dokažem to aj ...(tajnička)

PYRAMÍDAUS
DIPLOMKKTU
KÔPOKUSČÚĽ
RTVLÁDCAMO
SBÍEEONLOT
TRNTRTKÁHŠ
IUKEÉNIKCI
NŠONXDOVÔP
YKAKIČSSON
IOŤAMAKUŤŠ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk