Osemsmerovka #189 - nie v každom víne je pravda

nie v každom víne je pravda ...(tajnička)

ELEPÚKOZLIATKOK
VBLSKETŽOBÚSTAV
FKOZOROŽECSSMKA
GODJIBNSAKPUŠČD
RORELHÁNAOORÝRO
ÓTDMSEIŠRDRÍYFL
FAEÚÁŠRECPAVKKE
KHČMUCNLROŇÝČOS
AEJŽPIIMÁČHPIRC
THOMEOPATIAAVAE
AKVORAIŽENJRAVN
GEVDLBORFOANHÍT
EFEŠANDAUKZÍORR
RVSEZAMMBDVKNPU
FADAĽHOKELAĎÁLM
https://osemsmerovky.relaxweb.sk