Osemsmerovka #18746 - Text

Text ...(tajnička)

CVPZOTÁZNIK
HRIANKOVAČO
UAEPREDAJŇA
MBSPKULÔŽKO
ÁEELIAAKÁLM
ČCŇREZÁPACH
OBCHODNÍČKA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk