Osemsmerovka #18410 - Tipos

Tipos ...(tajnička)

NSLOB
ÁTTCR
KRÉEI
RÁRVG
ENIAÁ
SKARD
JAZDA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk