Osemsmerovka #18346 - Je lepšie prcať s hrbatou. Ako...

Je lepšie prcať s hrbatou. Ako... ...(tajnička)

SAMICANIŠAMH
REMESELNÍKAD
ANÓVVKSOORZO
IENSÝÁITKEÍV
ŽROGPBAMOŠRE
OGKVAIUDÁÍKI
TEERRZNCZROR
STAKNVDKHPTP
AIŠOÍŤAAALVS
ČKAČKAPLNKAO
KANIBALDEDIČ
PAKČOLVATCOU
https://osemsmerovky.relaxweb.sk