Osemsmerovka #17112 - PLATÓN

PLATÓN ...(tajnička)

HUDBJAHUŠAŤAKNIZDUCA
REPÚSRVYTAUAKLAUNVMŇ
ŽŽIRAFATKUHSKNSKENER
AKSÚRBDČONCAHNELRIŠC
LEKÁRKAHSKÍLOŽIISÚPÁ
ÁIRDKMMZÚORAMČNDŽJRO
RNIFÚÔOCRMPMEEESEEIV
OKČPALRFBETNORŠUKDNT
LOKLÁRHKONSNPREŽAJTS
DGAUSAÁZATYKAČTBAZÉN
INTKKVZRVÁETTROSRBRE
MIPOTOMOKRYLITPEEJKD
RTLVJTŠIZALEKTORVAAA
OOANGÍNAKNMMUAUIÔHKS
KNVÍEEHRASAĽMAMLDÔRO
OZIKSCAEINEMUZORODEN
LOCTUKHACHYPOTÉKAKLM
ERAPBROTKARTOPTIKAÍD
GHOÁURÍBEZĽATÁKIMEDŠ
ARBŽENÁČLEŇERÁTNEMEC
https://osemsmerovky.relaxweb.sk