Osemsmerovka #1701 - Ako sa za cenu jedného poukazu na dovolenku ...

Ako sa za cenu jedného poukazu na dovolenku môže zrekreovať celý kolektív? ...(tajnička)

ODPORÚČANIEŽÍRKBS
PSLOAMUREVLOVERAC
SÚIAŇEDOVOPAKTIBH
IBEĽTDLPALUBAIKRO
PONMAZCESNAČKAOÁD
DJKEŠEPKŽAÓHTZTKÍ
AZAŽTROPŠNOLÍKESK
NAKZUALPATAVOAIKS
ÁTOAMDUOESEMAKVOY
MATKAÍDLBRIEŽOKTP
OPAPLÓNRUAÁJELVYO
ROLEMNÍCHDICÚECBK
NLPCIRKULÁRDIDRÁÁ
ÍKOTLINAKČILŠAMNT
ČADÁMALAČSTENAEMV
KATASTROFANATÓMIA
ABŽULSOHOBVÝBUCHU
https://osemsmerovky.relaxweb.sk