Osemsmerovka #16780 - Will Rogers:Príliš veľa ľudí míňa zarobené ...

Will Rogers:Príliš veľa ľudí míňa zarobené peniaze na veci,ktoré nechcú,aby urobili dojem ...(tajnička)

ANPŠNFOZOLIFAAKČIŽÔP
KŠOOAKNUBĽNEHODAUDŠA
ITKRPTHCENFÍSOMÁRIKČ
TRUGOJNAKAEÚŽITOKLÔÝ
EKTŽLAAÓKAKSIMMTOÁLV
MÁARIZBMPČCNKRÍŽNIKÝ
PČKDTEÍCEMIDALKOPRÁH
EPOHÁRJĽETAVÁDODSERE
RBVRNOARINEŠAKÁLISAR
AIOTKZČTČNERÝLAHPGNC
MOLĽAHKCIRÁDEBNROLOA
ERÚEMOASLDÁBOHIETYKB
NYSVLVKKHNNLRRFDSCIS
TTOEAOUMIAAAOOOÁEENE
JMRRPROFESORBDSVCRON
AUTJČEEITIBOPURKOÍST
ZSŠAÚRNCALERTSÝVYNÁÉ
VYPÍNAČÁHINFARKTDŇLR
ARBOKNÁKLADOTROKYŇAI
SVÄTOKRÁDEŽUPANÁHĽAD
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk