Osemsmerovka #16772 - Ako nazývame vyvesené alebo nalepené ...

Ako nazývame vyvesené alebo nalepené verejné oznámenie ? ...(tajnička)

PRLAGENTN
AÉESTRYNÁ
RTATRÚBAJ
ERSGIÁTČO
BOMUBLAJM
RPŽEPÁPON
EEALRABVÍ
GRASPAKDK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk