Osemsmerovka #16699 - Nie je možné poraziť človeka,

Nie je možné poraziť človeka, ...(tajnička)

ANGÍNAFKTO
ROBOBDORÝM
AUTOMATIKA
ŠASAĽLONOS
IKIOKKABTK
DLTPDDLYAO
NAIMEOBZNT
BIGEKPUVEZ
DFETÁAMVCA
HÁROKRÁTER
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk