Osemsmerovka #16675 - Falošný priateľ je horší ako

Falošný priateľ je horší ako ...(tajnička)

SIMULÁTORN
ANEVZOČLPO
KHEROVAJRK
ČPCSŠMNROŠ
AVKUPÍÍPFU
RÁAIRTPOID
EPÓNČESKLE
BNIÉIÁŽÁAD
AOAGTFTZEĽ
NPRÍSLOVIE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk