Osemsmerovka #16674 - Ak charakter muža dobre nepoznáte

Ak charakter muža dobre nepoznáte ...(tajnička)

PŇOOKSIVOKNÁRBZ
ADELOKULĽEPOTŠR
ŽTISATADADEIRČE
ESOTÁBORIROJAMP
LBRNKBMAŠCEMASO
AORAMÁNIRGAVŠAV
TVAUDEMRNDAEONA
ÍJAAŠPTÓIVMNAIĽ
NÓTRAKNEČALTRŠA
AENNKÍOTJJÚIUUČ
AKZÉHRNIECPLBŽH
KÔOPZBTRIEEÁZOA
PLASTELÍNAŽTVKM
UŇTEĽRDTERMOSKA
ŠAKDALKURZORĽOV
https://osemsmerovky.relaxweb.sk