Osemsmerovka #16673 - Šťastie tvojho života záleží na

Šťastie tvojho života záleží na ...(tajnička)

DRSUYBURTOPÄTOK
HČÚŇEMEROVOHÍRP
DOKUMENTUTCTDVU
PTNDVEREÓOSEĽJČ
IOOREVÁZUNSETIE
ŠLIESKAKŠUMLIEK
KOHCÚRLRSHCIAML
ÓKPONUKACIČARDH
TLÁNAKEIRHMMEIY
ABSTINENTÁAEIEB
ŠATFANMYHLCTMŤA
IKAFOTOGRAFIAAL
ŽRÁDLOKTAINHAJZ
GÚMEDVEDICABENA
ORDONÁŠKAJUTAKM
https://osemsmerovky.relaxweb.sk