Osemsmerovka #16672 - Do blázinca prišiel nový riaditeľ a zvolal ...

Do blázinca prišiel nový riaditeľ a zvolal všetkých pacientov, aby sa predstavil: Dobrý deň, som váš nový riaditeľ! Zozadu sa ozve hlas: ...(tajnička)

VSŠSČUČORIEDKAE
ŠOAEAKVORTEVTCB
KKLSMŠOFÉROZRUK
OOOTÍTAVHCBOBÍK
LKIEJÁIKSMKOČLÁ
NADRIBLOVANIEER
ÍSANROTFBLBBOEB
KKLIPRŽEAOEKIPO
JÁGCKELÍKTVPĽRD
EDZAPKKNAIAÚAÍB
DANÁAOÓÁPPCČÍRR
ÁÓPBZRADCAINAOÁ
NLĽÄTDIRAKTIBDZ
CEVIRÚZŽŠĽAPKAD
DZCFIRMACIMBALA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk