Osemsmerovka #16638 - Čo je najdôležitejšie na svete?

Čo je najdôležitejšie na svete? ...(tajnička)

BALKÓNZOKČĹBAJČERVÍK
DRAPRENIKNUTIEÚRODAÍ
KARFIOLMCHRÁMSŽÁFCAN
AAVÝROBATOHGMKSÍIKSR
KVAPALINAŇŠEREČNRAUA
ŠATKAGÁIBUVLBNJÚMKRF
EĽVAÁRDAPADESEBOABFA
IHEMUÉLKZNNDDRDZDÔIT
RŔĽČGÍAVÓÉPOIIOBNDSE
TPTAKRÉTNIRPŠVBIAZTK
STRUKTEIPAEFÁÝOOLOAN
OTHSÁBETČODKCSŠCABKA
KAMRKVAUZLLEÁTKHHYVM
DDIVIAKLÁBOČLUAECVOE
EPANSTVOZÁHOAPUMPAŽZ
DOTAZNÍKNPAMPÚŠIKTUM
ISKMEŠITAÁMÁÁKEČNEVA
ČŤSOLUNIMKLZZRNKOĽAS
KDIRIGENTKAČNARAMOPÉ
ABEZBOŽNÍKPOSCHODIER
https://osemsmerovky.relaxweb.sk