Osemsmerovka #16596 - Čo je nekonečno?

Čo je nekonečno? ...(tajnička)

HDVPRECHÁDZKAVREVÍR
RIPOVERAOEJAHNIATKO
VÓMSZÁŇKMKOLBOÁDÍÁA
ÝDLAMYTČCINTORÍNEDK
PAROKOVIMRKEHUDBAOS
AÔSTROZVOZKRÁCLSNBÍ
DGŠTYTDCTÍAPČEETURL
OEUEKRNELKSSSIRNAÍO
VABLNŠLORMIKROBUSFK
KVUAÁEKOKPOPLÁRENIM
ATCBSŠMKOZUAOANEČNÁ
IÁHOTBPTVMLOTIDÔCGR
NČNRUROOPUTSOPBZPHH
ÓAÁAPVDÁRNIRŠTVOREC
MTTIINRVETVAŇIVSOBU
EKRŽŠOSCNÁKUPROGRAM
ROAOTFREKVENCIAKOÝL
ERSPEEDMANGOMBIČKAÍ
COAKPREDLOHATSARHCK
!
http://osemsmerovky.relaxweb.sk