Osemsmerovka #1658 - Čo je vrchol žiarlivosti?

Čo je vrchol žiarlivosti? ...(tajnička)

OLDEJDERPZKELBOKD
EODPAROVAČAÍĎŽLER
ANASGZERÝVPVRČÁČÁ
RHCPOŽIADAVKATDPČ
ŠECČRALHURTRÁREAI
MAMLDHOŠVSÁÍALPVK
ITÁEBMÁUTVČŽKEOOS
RSNNŇLŽRZÝAITKSKO
GIVODŽUDISTKAOIEŠ
EDVKAKKÔSTKAŠNERI
ĽRŠEKÍTÍUUOTVORAŠ
ZAJAČIKLZŽVKYMEMK
LIDOEÁEMLOBAIDVIA
OLKYSŇZPRÁVNIKDKO
SIŠAÚCNEMLTNEŽDAH
YBULOHCEINAVOBERŽ
NHADICAPRIKRÝVKAU
https://osemsmerovky.relaxweb.sk