Osemsmerovka #165 - Vyberie sa manželský pár k studni želaní. ...

Vyberie sa manželský pár k studni želaní. Najprv pristúpi manžel, niečo si zašomre a odíde. Pristúpi žena, viac sa nakloní a spadne do studne. ...(tajnička)

MTUŽLSYRODÔPSIA
DŔPOYAÁFCHVUÍĽL
INIHŽNČOUVUČDOA
VIREINAVOTSECKK
OEIVARDZEÍBKNÍČ
ŠAOVRSÁČÉIMANPA
KNKRAÓEGMNDNLAL
AEAĽENLSMÁIEBBU
DRKČEÓKOHVGBAOK
RHŠCBTTÚRAČIMRL
ECOULOIOŠTNVAOA
SÍSERČDJEONGNHK
ÁNAPÍŠOAAOTOÁCO
RETÚKSFUVMNGKRU
JŽEAHCERTSKRÝŠA
: , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk