Osemsmerovka #16449 - Konfucius

Konfucius ...(tajnička)

NÁTIPAKTOLERANCIAIDE
AKORISŤBÁPLGBKMOTORN
KTDOKNLSYKRPECČAHALD
ČČAMLOAIFAMAZJKASOVE
AOLIKKMJVJEÁVĽŠYRÁSM
VSKESKÁČAKHÚEÁPAJHŽA
UASTGERBERATDHRDZAYR
ŽDAKNIDRASAMOTÁRŤKKG
SEDADLODAVUBMNAÚSŠLO
ONEKVVNLÁTÁAIŇSÁHUAN
LSNCTÍÓVEBMOENANEMDO
FTIOČNOČOĽVRÁTAKBÁBM
AVCKIHEVAEÁTŠBOÍÍZUR
NOAKCNKSYKJAŇARNREFA
ÚRHYEAHAIOBKLADMPLEH
ŠEVCMROLÁDATGUĽOMETC
ITÝEÚNÁAČTIURFEPARGU
ČÁŇIKRAPANULČERNICAM
KRNYKUPÓNÉGOTUADEIRK
AKOHOROKTÍVARPARCELA
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk