Osemsmerovka #16355 - Pre Paťka

Pre Paťka ...(tajnička)

KLADINAKITIRKPR
ACELERTSOKULÍŤÁ
KUAMAPOVANIEČMZ
KKDOKUMENTÁCIAA
ÍRÁKÍDALMBSTBSB
LOLIOJSAIÝOILLO
HVVŽCBVEKVLNEOT
UIEÔÁHLOÁČIASTU
KNTBOIRRZEIČKAA
OKKPZKEOČITBOEJ
NAKEAŇCKBODOZJŤ
ÁNŇAEROAKÁDLVIN
ROPÔKOÁUMAKŠOST
AKNÁJAZDKŽRÁDLO
BIALABORATÓRIUM
http://osemsmerovky.relaxweb.sk