Osemsmerovka #16230 - Tak čo, ako si prežil posledného Silvestra, ...

Tak čo, ako si prežil posledného Silvestra, priateľu?“ „Ale… najprv som nevedel, kam mám ísť a teraz..... ...(tajnička)

VIANOČKABUFETÁR
INTERNETOKDEDSŽ
RTIKIMEHCOIBIŽÁ
EEKMŠNEŠHRENÁMT
KROOOÔŽKAÁRRĽON
LINENRMOLBAÁRÍO
AÉKSJÁKLÚGPTSVM
MRAKODRAPŠAGUEO
ABĽERTSOKULMDTT
KÍČIBIENAÁÚŤCRÁ
KDESZLÚČENINAOB
ACDOVEIRPSOMBVR
OOVEČKAKĽEIŠOKH
LACIČARDELFÍNAC
NÍMOKBŠPORTOVEC
, .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk