Osemsmerovka #16227 - Oscar Wilde

Oscar Wilde ...(tajnička)

MLAAKČINAVAOLDEJDERP
DÍĽOKŠUDEDŠACHOVNICA
BIOCHÉMIAUNRKITÚRPDŇ
BDŽAVOTRDÓIÓAVCHERCĽ
ABOLAŽBOFÚBMYŤÝVDEEE
TULOKOMOTÍVATSORATSP
ÔRRNDČRÍARKLMELNKSČÚ
ŽÝIZEKORÁRAFJŽDECIAK
TVNKITEEÁESKAOIIINRÚ
EASMSLBHGVTAHRPČAIOP
KKÍEECCOHÍCOŇÚEIBMDR
EČCZBOIBJZVYARLLLUEO
LIMŤSSŠTVORČEKÔHIŠJT
ÁNONTÁLORRVŠAEŽIRĽNÉ
DKNALVNEÉSNNVÝKUPAÍZ
NUOAEERŽČIÓBOBOHÁČKA
ASPPCNAÍČNAULSGULIAR
SAOĽMNEKNZAFEMŤNOTES
PÔLŽAEAKČICEVIANOČKA
UDEMONTÁŽBOTSEMOKĽEV
, , , .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk