Osemsmerovka #16215 - Miláčik môj prajem ti krásne Vianoce! A ...

Miláčik môj prajem ti krásne Vianoce! A aby si to nemala také jednoduché, svoj darček nájdeš... ...(tajnička)

ATAROZHLASCAM
KOMUNITAKFEKK
DMDESMIAAMNŠA
UOŤSONDOHAAUŇ
RTVNAIUBONNŠD
HOBRČCARLŽTAE
SKALKAŠEÚESKR
RRNEÁOŽČITEŠT
KORKÁZČTRAMYS
KSTOVČIAKTAMÚ
VODORÔPNTYZST
RKAIMEZKEČMOD
ETÁVCAPRÁCAJÚ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk