Osemsmerovka #16035 - Skúška

Skúška ...(tajnička)

GRANÁTSAGRESIAA
ABKSVADOBČANKKR
NHČOMRDRBAIČTČC
OÚOOBSUÁŽRISKII
PKTALCŠYKTUWALB
OAOIHNHLŠSSČTHI
DČVOÚCKOMBAJNES
JKÁRBODIDECKOTK
AAAPEBSBČNŽRKAU
ZISKRIČKAÁÍTAKP
DŽCÁAAPFTRHKHPS
RRZKÍNLOCOÓOCEE
HDŽOUIBITTTNEIR
AEARRAEINEČEILI
BPUTSOPRLKNSMSÁ
BOBOROVIČKAJELL
https://osemsmerovky.relaxweb.sk